Самореалізація: застосування існуючого потенціалу

 3 338

Кожна психологічно зріла особистість по-своєму унікальна і має неповторні індивідуальні риси. І нехай довжина життєвого шляху зумовлена ​​вищими силами, лише від особистості залежить її ширина і глибина. Саме в останніх умовах найчастіше криються проблеми особистості, суть яких зводиться до питання самореалізації людини. Деякі люди успішно проходять шлях самопізнання і самоприйняття, знаходять свою нішу, в якій їм вдається розкрити свої можливості, задіяти потенціал і отримати задоволення від дій. Інші більшу частину життя проводять у пошуках уявлення про себе – образу «Я» і не досягнувши зрілої ідентичності, губляться в океані життя, не зумівши реалізувати себе. Третя категорія людей зовсім не намагаються розкрити природні таланти і пропалюють своє життя даремно.

Недостатньо знати собі ціну - треба ще вміти себе реалізувати (Євген Сагаловскій).
Недостатньо знати собі ціну – треба ще вміти себе реалізувати (Євген Сагаловскій).

Зміст

 1. Самореалізація: процес пізнання, розвитку, самовдосконалення;
 2. Проблеми самореалізації особистості;
 3. Самореалізація: складові успіху;
 4. Самореалізація: рушійні сили;
 5. Самореалізації особистості: життєві стратегії;
 6. Самореалізація: сфери втілення здібностей.

Самореалізація особистості в психології означає два явища:

 • сам процес реалізації наявних природних здібностей людини і потенціалу, набутого в результаті цілеспрямованої діяльності особистості;
 • результат, досягнутий персоною при втіленні в життя талантів, здібностей, навичок, знань, який сприймається особистістю як важлива складова його існування.

Самореалізація: процес пізнання, розвитку, самовдосконалення

Людину, яка змогла розвинути і застосувати на практиці свої внутрішні вроджені та набуті ресурси, суспільство оцінює як успішну особистість. Щоб відбулася така оцінка соціумом, здійснилося самозізнання особистістю досягнутих висот, безсумнівно, персона повинна:

 • інтелектуально пізнати себе,
 • прийняти свою індивідуальність,
 • усвідомити свою стійкість і цілісність в часі,
 • сформувати вірну самооцінку,
 • безперервно розвивати і розширювати структуру таланту.

Тобто процес самореалізації вимагає від особи, в першу чергу, активного застосування вольових зусиль в умовах конкретної діяльності.

Проблеми самореалізації особистості
Проблеми самореалізації особистості
Проблеми самореалізації особистостіПитання самореалізації цікавило видатних знавців давнини. У роботах Аристотеля є багато міркувань про значимість цього явища, наприклад: «Щастя можна досягти через реалізацію потенційних талантів людини».

Проблема самореалізації була аспектом вивчень американського психолога А. Маслоу. Вчений вважав, що необхідність людини в самоактуалізації, самовираженні, самореалізації закладеного потенціалу знаходиться на самому верхньому рівні, «прикрашаючи» піраміду потреб. Маслоу вважав, що задоволення цієї найвищої потреби – найбільш складне завдання в порівнянні з подоланням початкових рівнів: потреб фізіологічної природи (необхідність в їжі і воді, у відпочинку), в безпеці і соціальних аспектах (дружба, любов, повага). На думку психолога, дістатися до такої високої «планки» піраміди вдається не більше 4% людської популяції, при цьому задоволення навіть на 40% спраги самореалізації, особистість відчуває себе щасливою.

Не всі вчені поділяють точку зору автора «Ієрархії потреб» щодо такого розподілу за значимістю потреб особистості. Однак не підлягає сумніву факт: реалізація людиною наявного потенціалу, успішне застосування на практиці знань і навичок в значущих для персони сферах діяльність – незмінна складова для щасливого життя особистості.

На шляху становлення особистості і її кінцевої мети – самореалізації, часто виникають серйозні психологічні проблеми, викликані явною невідповідністю між енергетичним потенціалом, інтелектуальними можливостями, рівнем придбаних навичок знань і ступенем актуалізації умінь в реальності. В силу різних обставин: важкоподоланих або незнищенних перешкод зовнішнього середовища (наприклад: проживання в зоні затяжного військового конфлікту), внутрішні чинники що заважають (наприклад: поганий зір з природною обдарованістю до малювання) справжні здібності людини не збігаються з бажаним кінцевим результатом діяльності. Ця невідповідність можливостей, прагнень, бажань з фактичним становищем в житті особи призводить до виникнення відчуття незадоволеності, а у деяких людей посилює патологічні відхилення психіки.

Різке припинення перспективи втілити існуючі вміння в життя є для людини сильним стресовим фактором. Наприклад: талановитий і цілеспрямований спортсмен в результаті аварії змушений задовольнятися пересуванням в інвалідному візку, і природний наслідок виникла неможливість проявити себе на спортивному поприщі – формування важкої і затяжної депресії. Ще одним прикладом зовнішнього втручання може бути крах багаторічної роботи перспективного вченого в результаті припинення фінансування проекту. Наочно демонструє наступний негативний розвиток подій: хоча первинне по суті захворювання – алкогольна залежність, однак недуга обтяжилася на тлі самотності жінки клімактеричного віку, яка не змогла реалізувати себе в житті в бажаній якості – в ролі дружини і матері.

Самореалізація: складові успіху

С. Мадді в результаті багаторічних досліджень в своїй теорії особистості привів характеристики повноцінно функціонуючої людини. Він описує особистість, здатну на самореалізацію як особу:

 • володіє свободою дій в будь-яких життєвих ситуаціях;
 • відчуваючу самостійний контроль над життям;
 • рухливу, що має високі адаптаційні ресурси;
 • діючу спонтанно в прийнятті рішень;
 • має творчий потенціал.

Не всі психологи однозначно трактують вищевказані характеристики людини як необхідні риси, якості, умови для самореалізації особистості. Однак очевидно: для досягнення успіху необхідна не стільки вроджена обдарованість, а скільки придбані властивості: цілеспрямованість, впевненість в собі, розуміння мети, рішучість, працьовитість, життєвий азарт. Самореалізація можлива на тому рівні розвитку людини, коли особистість відкриває і розвиває свої здібності, усвідомлює пріоритети в своїх інтересах і потребах, має певний набір якостей характеру, готова докладати певні вольові зусилля.

Самореалізація: рушійні сили
Самореалізація: рушійні сили
Самореалізація: рушійні сили

Які чинники мотивують людину на тривалу кропітку працю для досягнення самореалізації? Як правило, людиною рухають природні потреби і загальнолюдські цінності, серед яких:

 • необхідність у визнанні як члена соціуму;
 • потреба в повазі;
 • спрага розвинути і продемонструвати інтелект;
 • прагнення створити сім’ю і обзавестися потомством;
 • мрія встановити спортивні рекорди;
 • прагнення зайняти гідну нішу в суспільстві;
 • необхідність позбутися від шкідливих звичок і стати фізично здоровою людиною.

Рушійні сили для самореалізації – зрозумілі і прості, ідеали людства – непорушні й різноманітні, тому процес втілення в життя своїх прагнень не має часових рамок.

Самореалізації особистості: життєві стратегії

Значущою умовою для самореалізації є вміння оперативно обирати, коригувати та видозмінювати стратегії, швидко адаптуватися до нових вимог, зберігаючи при цьому спокій і здоровий глузд.

Життєві цілі людини – поняття щодо нестабільні і непостійності. Це пояснюється тим, що зі зміною віку, соціального статусу, стану здоров’я, рівня доходів змінюються потреби особистості, а значить, формуються нові цілі, що вимагають кардинальної зміни стратегій.

Наприклад: підліток-старшокласник вибрав цікаву професію і прагне вступити до престижного університету. Його стратегія дій і сфера прикладених зусиль буде зосереджена в області придбання достатніх знань. Досягнувши першого ступеня самореалізації, людина спантеличена потребою в отриманні посади в привабливій для нього галузі, подальшої адаптації в новій ролі, прагненні досягти професійних висот, відповідно коригується його життєва стратегія. Неважко передбачити, як зміняться цілі молодого чоловіка, коли він зустріне свою любов і відчує потребу самореалізації в якості чоловіка і батька.

Самореалізація: сфери втілення здібностей

Особистість використовує різні інструменти, щоб зайняти свою нішу в житті, досягти результатів самореалізації і отримати суспільне визнання. Людина розкриває свій творчий хист через професійну діяльність, творчість, заняття спортом, наукові вишукування, реалізовує себе в сім’ї і дітях. Існують різні сфери самореалізації, і проявити себе в найкращому світлі в усіх іпостасях – не зовсім реальне, хоча здійсненне деякими особами, завдання.

Професійна самореалізація – досягнення значущих успіхів в обраній і цікавлячій особистість сфері трудової діяльності. Зокрема може виражатися в зайнятті бажаної посади, виконання приносять задоволення професійних обов’язків. Термін може включати, проте не є ідентичним поняттю, професійна успішність, яка б означала в більшій мірі високий рівень заробітної плати, зайняття престижної посади.

Соціальна самореалізація – досягнення успішності у взаєминах в суспільстві, причому саме в такій кількості і якості, які приносять відчуття щастя людині, а не обмежуються мірками, що встановлюються соціумом. Наприклад, персона може відчувати глибоке задоволення від своїх дій, надаючи добровільну допомогу сиротам в дитячому будинку. У той же час, така волонтерська діяльність для деяких членів суспільства може здаватися марною тратою часу і сил.

Самореалізація для жінок часто трактується як істинним, природно закладеним призначенням представниць слабкої статі. Успішне здійснення жінкою потенціалу: зустріти свою любов, усвідомити сім’ю, відбутися як мати, для більшості жінок – необхідний компонент для відчуття себе щасливою особистістю.

Творча самореалізація включає в себе розкриття талантів не тільки в сфері мистецтв і творчості, а й успішне застосування своїх здібностей і знань в науковій діяльності. Досягти видимих ​​успіхів, зробити видатне відкриття, створити геніальний шедевр – життєво важлива мета творчих натур.

Автор:
Знайшли помилку в тексті, будь-ласка, виділіть її мишкою і натисніть(Ctrl+Enter).

Залишити відповідь