Мораль в житті людини: функції, норми, принципи

 3 014

Сучасне суспільство неможливо уявити без етичних норм. Кожна поважаюча себе держава становить звід законів, якого громадяни зобов’язані дотримуватися. Мораль в житті людини – це відповідальна складова, якою не можна нехтувати. У нашій країні існує поняття моральної шкоди, коли завдані людині незручності вимірюються в матеріальному еквіваленті, щоб хоча б частково відшкодувати його переживання.

Мораль в житті людини
Мораль в житті людини

Мораль – прийняті в соціумі норми поведінки і уявлення про цю поведінку. Під мораллю також розуміються моральні цінності, підвалини, порядки і приписи. Якщо в суспільстві хтось робить вчинки, що суперечать зазначеним нормам, то їх називають аморальними.

Поняття моралі дуже тісно пов’язане з етикою. Дотримання етичних уявлень вимагає високого духовного розвитку. Іноді громадські установки йдуть врозріз з потребами самої особистості, і тоді виникає конфлікт. В цьому випадку окрема людина зі своєю власною ідеологією ризикує виявитися незрозумілою, одинокою серед суспільства.

МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ: ЯК ФОРМУЄТЬСЯ МОРАЛЬ?

Мораль людини в більшій мірі залежить від неї самої. Тільки сама особистість відповідальна за те, що з нею відбувається. Від того, наскільки вона готова дотримуватися встановлених в суспільстві порядків залежить, чи буде людина успішна, прийнята іншими. Розвиток моралі, моральних понять відбувається в батьківській родині. Саме ті перші люди, з якими починає взаємодіяти дитина на перших порах свого життя, і накладають серйозний відбиток на його подальшу долю. Отже, на формування моралі робить істотний вплив найближче оточення, в якому росте людина. Якщо дитина росте в неблагополучній сім’ї, то у нього з малих років складається неправильне уявлення про те, як влаштований світ і формується викривлене сприйняття самого себе в соціумі. Ставши дорослою, така особистість почне відчувати величезні труднощі в спілкуванні з іншими людьми і буде відчувати на собі невдоволення з їхнього боку. У разі виховання дитини в благополучній середньостатистичної сім’ї він починає вбирати в себе цінності свого найближчого оточення і цей процес відбувається природним чином.

Усвідомлення необхідності слідувати суспільним приписам відбувається за рахунок наявності у людини такого поняття як совість. Совість формується з раннього дитинства під впливом суспільства, а також індивідуального внутрішнього почуття.

МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ: ФУНКЦІЇ МОРАЛІ

Мало у кого з людей дійсно виникає питання, навіщо потрібна мораль? Це поняття складається з багатьох важливих компонентів і оберігає совість людини від небажаних вчинків. За наслідки свого морального вибору особистість відповідає не тільки перед суспільством, але і перед самою собою. Існують функції моралі, що допомагають їй виконувати своє завдання.

 • Оціночна функція пов’язана з тим, як інші люди або сама людина визначає вчинені ним вчинки. У разі, коли відбувається самооцінювання, особистість звичайно схильна виправдовувати власні дії будь – якими обставинами. Виносити вчинки на громадський суд набагато складніше, адже соціум часом невблаганний при оцінці інших.
 • Регулятивна функція допомагає встановити в суспільстві норми, які стануть законами, призначеними для загального дотримання. Правила поведінки в суспільстві засвоюються індивідом на підсвідомому рівні. Саме тому, потрапляючи в місце, де знаходиться велика кількість людей, більшість з нас через якийсь час починає безпомилково слідувати негласним законам, прийнятим саме в даному соціумі.
 • Контролююча функція безпосередньо пов’язана з перевіркою, наскільки окремий індивід здатний дотримуватися встановлених в суспільстві правил. Подібний контроль допомагає досягти стану «чистої совісті» і соціального схвалення. Якщо індивід не поводиться належним чином, то обов’язково отримує в якості зворотної реакції осуд з боку інших людей.
 • Інтегруюча функція допомагає підтримувати стан гармонії всередині самої людини. Здійснюючи ті чи інші вчинки, особистість, так чи інакше, аналізує свої дії, «перевіряє» їх на чесність і порядність.
 • Виховна функція полягає в тому, щоб людині мати можливість навчитися розуміти і приймати потреби оточуючих людей, враховувати їх потреби, особливості та бажання. Якщо індивід досягає стану такої внутрішньої широти свідомості, то можна сказати, що він здатний піклуватися про інших, а не тільки про самого себе. Мораль часто пов’язують з почуттям обов’язку. Людина, у якої є обов’язки перед суспільством, дисциплінована, відповідальна і порядна. Норми, правила і порядки виховують особистість, формують у неї соціальні ідеали і прагнення.
НОРМИ МОРАЛІ

Узгоджуються з християнськими уявленнями про добро і зло і тим, яким повинен бути справжній чоловік.

 • Розсудливість є невід’ємним компонентом будь-якої сильної людини. Вона передбачає наявність у індивіда здатності адекватно сприймати навколишню дійсність, вибудовувати гармонійні зв’язки і відносини, приймати розумні рішення, діяти конструктивно в складних ситуаціях.
 • Утримання передбачає заборону задивлятися на обличчя протилежної статі, які перебувають у шлюбі. Уміння впоратися зі своїми бажаннями, поривами схвалюється суспільством, небажання слідувати духовним канонам – зневажається.
 • Справедливість завжди має на увазі, що за всі діяння, вчинені на цій землі, рано чи пізно прийде відплата або будь – який відгук. Справедливе ставлення до інших людей полягає в тому, щоб, в першу чергу, визнавати їх цінність як значущих одиниць людського суспільства. Повага, увага до їх потреб також відносяться до даного пункту.
 • Стійкість формується за рахунок уміння переносити удари долі, виносити для себе необхідний досвід і конструктивно виходити з кризового стану. Стійкість як норма моралі має на увазі прагнення до того, щоб виконувати своє призначення і йти вперед, незважаючи на труднощі. Долаючи перепони, особистість стає сильнішою і в подальшому може допомогти іншим людям пройти через їх індивідуальні випробування.
 • Працьовитість цінується в будь-якому суспільстві. Під цим поняттям розуміється захопленість людиною будь – якою справою, реалізація їм свого таланту або здібностей на благо інших людей. Якщо особистість не готова ділитися результатами своїх напрацювань, то її не можна назвати працьовитою. Тобто, необхідність діяльності повинна бути пов’язана не з особистим збагаченням, а з тим, щоб служити наслідками своєї роботи якомога більшій кількості людей.
 • Смирення досягається шляхом тривалого страждання і покаяння. Уміння вчасно зупинитися, не вдаватися до помсти в ситуації, коли сильно образили, схоже справжньому мистецтву. Але по-справжньому сильна людина має колосальну свободою вибору: він здатний подолати руйнівні почуття.
 • Ввічливість необхідна в процесі взаємодії людей один з одним. Завдяки їй стає можливим укладення вигідних для обох сторін угод. Ввічливість характеризує особистість з кращого боку і допомагає їй конструктивно рухатися в напрямку заданої мети.
НОРМИ МОРАЛІ
НОРМИ МОРАЛІ
МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ: ПРИНЦИПИ МОРАЛІ

Ці принципи існують, вносячи суттєві доповнення в загальноприйняті соціальні норми. Їх значимість і необхідність полягає в тому, щоб сприяти формуванню загальних формул і закономірностей, прийнятих в даному суспільстві.

 • Принцип таліона наочно демонструє поняття нецивілізованих країн – «око за око». Тобто, якщо хтось зазнав якусь втрату з вини іншої людини, цей інший зобов’язаний відшкодувати першому допомогою власної втрати. Сучасна психологічна наука говорить про те, що необхідно вміти прощати, перенастроювати себе на позитив і шукати конструктивні методи виходу з конфліктної ситуації.
 • Принцип моральності передбачає проходження християнським заповідям і дотримання божественного закону. Окремий індивід не має права завдавати шкоди своєму ближньому, навмисне намагатися доставити йому будь – якої шкоди, заснований на обмані або крадіжці. Принцип моральності найсильніше волає до совісті людини, змушує його пригадати про свою духовну складову. Фраза «Стався до ближнього свого так, як хочеш, щоб і він ставився до тебе» – найяскравіший прояв даного принципу.
 • Принцип «золотої середини» виражається в умінні бачити міру у всіх справах. Вперше цей термін ввів Арістотель. Прагнення уникати крайнощів і рухатися планомірно в напрямку заданої мети неодмінно приведе до успіху. Не можна використовувати іншу людину як спосіб для вирішення своїх індивідуальних завдань. У всьому потрібно відчувати міру, вміти вчасно йти на компроміс.
 • Принцип благополуччя і щастя представлений у вигляді наступного постулату: «Роби по відношенню до ближнього так, щоб принести йому найбільше благо». Неважливо, який вчинок буде здійснений, головне, щоб користь від нього могла послужити як можна більшій кількості людей. Цей принцип моралі передбачає вміння прогнозувати ситуацію на кілька кроків вперед, передбачати можливі наслідки своїх вчинків.
 • Принцип справедливості заснований на рівне ставлення між усіма громадянами. Він говорить, що кожен з нас повинен дотримуватися негласних правил поводження з іншими людьми і пам’ятати про те, що сусід, який живе з нами в одному будинку, має ті ж права і свободи, що й ми. Принцип справедливості передбачає покарання у разі вчинення протиправних дій.
 • Принцип гуманізму є провідним серед усіх вище зазначених. Він передбачає наявність у кожної людини уявлення про поблажливе ставлення до інших людей. Гуманність виражається в співчутті, в умінні зрозуміти ближнього, бути йому максимально корисним.

Таким чином, мораль в житті людини має визначальне значення. Мораль зачіпає всі сфери людської взаємодії: релігія, мистецтво, право, традиції і звичаї. В існуванні кожного окремо взятого індивіда рано чи пізно виникають питання: як жити, яким принципом слідувати, який вибір зробити, і він звертається за відповіддю до власної совісті.
Автор:
Знайшли помилку в тексті, будь-ласка, виділіть її мишкою і натисніть(Ctrl+Enter).

Залишити відповідь