Інтелект людини: сутність, структура, види, особливості

 4 499

У повсякденному житті людина використовує свої розумові здібності як елемент пізнання навколишнього світу. Сучасну дійсність важко уявити собі без інтелекту, без самої можливості аналізувати і зіставляти між собою предмети і явища. Завдяки своїй розумовій діяльності особистість виявляє в собі величезні можливості для саморозвитку та самовдосконалення. Якби не існувало такого поняття як інтелект людини, ніхто б не зміг зробити наукові відкриття, такого виду діяльності, як мистецтво взагалі б не існувало.

Інтелект людини: сутність, структура, види, особливості
Інтелект людини: сутність, структура, види, особливості

Інтелект (від лат. «Розум, розум») являє собою високоорганізовану систему мислення особистості, при якій з’являються нові продукти діяльності. Інтелект людини обов’язково зачіпає розумові здібності і всі пізнавальні процеси.

ІНТЕЛЕКТ ЛЮДИНИ: ВИВЧЕННЯ

Поняття інтелекту ввів англійський учений Ф. Гальтон в кінці 19 століття. За основу були взяті наукові праці Чарльза Дарвіна про еволюцію. Характеристики інтелекту досліджували такі вчені як А. Біне, Ч. Спірмена, С.Колвін, Е.Торн – дайк, Дж. Петерсон, Ж. Піаже. Всі вони розглядали інтелект як поле безмежних можливостей людини. Завдання кожного конкретного індивіда полягає в тому, щоб реалізувати свій інтелект грамотно, з користю для себе і оточуючих. Насправді лише деякі розуміють своє істинне призначення і готові вкладати сили в розвиток здібностей.

СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУ

Здатність до навчання

Особистість неможливо уявити без розумової діяльності. Для особливо розвинених людей розвиток стає невід’ємною частиною життя: він веде їх вперед до нових звершень, допомагає створити необхідні відкриття. Прагнення до навчання в даному випадку продиктовано внутрішньою потребою людини до самореалізації. Коли бажання проявити власну індивідуальність стає яскравішим, ніж думки інших, людина здатна задіяти всю силу свого розуму для того, щоб досягти відчутного успіху.

Насправді, здатність до навчання закладена в кожному з нас. Просто одні люди використовують по – максимуму ресурс, даний їм від природи, а інші знаходять причини для того, щоб знизити цей процес до необхідного для виживання рівня.

Можливість оперувати абстракціями

Вчені, мислителі, філософи використовують у своїй діяльності наукові поняття і визначення. Та й не тільки вони: студенти теж повинні вчитися розуміти мову абстракцій і вільно нею оперувати. Можливість грамотно викладати свої думки, ділитися відкриттями в тій чи іншій області обов’язково передбачає оволодіння мовою на високому рівні. Інтелект тут виступає необхідною ланкою, інструментом для наукової діяльності.

Здатність пристосовуватися до умов навколишнього середовища

Обстановка, в якій живе сучасна людина, постійно змінюється. Виникають непередбачені обставини, які негативно позначаються на роботі, змішують плани і зривають угоди. Але по – справжньому розумна людина завжди виявляється в стані проаналізувати ситуацію, що виникла і побачити в ній користь для себе. Так інтелект допомагає особистості вистояти у важких обставинах, боротися в ім’я світлої ідеї, прогнозувати бажаний результат і прагнути до його досягнення.

СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУ

Вчені, які мають різні підходи і різний погляд на дану проблему, виділяють концепції, що дозволяють визначити, з чого складається інтелект.
Спірмен говорив про наявність у кожного індивіда, так званого загального інтелекту, який допомагає пристосовуватися до того середовища, в якому він живе, розвивати наявні схильності і таланти. Індивідуальні особливості цей вчений вважав прихованими можливостями для досягнення певних цілей.

Терстоун характеризував межі загального інтелекту і виділив сім напрямків, через які відбувається розумова реалізація людини.

  • Здатність легко оперувати числами, виробляти в розумі обчислення і математичні дії.
  • Здатність зв’язно висловлювати свої думки, висловлювати їх в словесну форму. Вчений пояснював, від чого залежить ступінь оволодіння словом і виділяв зв’язок розумової діяльності з розвитком мови.
  • Здатність засвоювати письмову і усну мову іншої людини. Як правило, чим більше людина читає, тим більше вона дізнається про навколишній світ. Розвивається самосвідомість, розширюється обсяг пам’яті, з’являються інші (особистісні) можливості. Інформацію індивід найчастіше отримує за допомогою вдумливого читання. Так відбувається засвоєння нового матеріалу, аналіз та систематизація вже наявних знань.
  • Здатність уявляти, вибудовувати в голові художні образи, розвивати і вдосконалювати творчу діяльність. Треба визнати, що саме в продуктах творчої спрямованості проявляється високий потенціал особистості, розкривається суть його можливостей.
  • Здатність збільшувати обсяг пам’яті і тренувати швидкість запам’ятовування. Сучасна людина має потребу в тому, щоб постійно працювати над своїм ресурсом.
  • Здатність вибудовувати логічні ланцюжки, міркувати, аналізувати реалії життя.
  • Здатність аналізувати, виявляти істотні і значущі відмінності між предметами і явищами.

Кеттел виявляв величезний потенціал можливостей, яким володіє людина. Інтелект людини він визначав як здатність до абстрактного мислення і абстрагування.

ВИДИ ІНТЕЛЕКТУ

Традиційно в психології виділяють кілька видів розумової діяльності. Всі вони відповідають тим чи іншим життєвим напрямками або зачіпають спосіб життя людини.

Вербальний інтелект людини

За допомогою даного виду особистість завжди має можливість спілкуватися з іншими людьми. Письмова діяльність прекрасно розвиває інтелект, дозволяє освоїти іноземні мови, вивчити класичну літературу. Участь в дискусіях і диспутах на різні теми допомагає зосередитися на суті питання, визначитися з власними цінностями, дізнатися від опонентів для себе що – щось важливе й цінне.

Вербальний інтелект людини необхідний для придбання базових знань про світ, для того, щоб особистість мала можливість накопичувати необхідний досвід для свого становлення. Спілкування з успішними людьми, які змогли вийти на новий рівень життя, досягти стану повної незалежності, позитивним чином позначається на світогляді особистості, умінні прийняти і обдумати інформацію.

Логічний інтелект людини

Необхідний для здійснення логічних операцій, рішення математичних задач. Для підвищення рівня логіки рекомендується розгадувати кросворди, читати інтелектуальні, корисні книги, займатися саморозвитком, відвідувати тематичні семінари та тренінги.

Логічний інтелект людини потребує постійної роботи. Щоб вільно оперувати цифрами, потрібно постійно проводити в думці складні обчислення, вирішувати завдання.

Просторовий інтелект людини

Грунтується на зоровому сприйнятті будь – якої діяльності з можливістю повторити її на власному досвіді. Так заняття музикою, ліплення з глини можуть стати чудовими провідниками до саморозвитку.

Фізичний інтелект людини

Можливість залишатися в прекрасній фізичній формі – запорука гарного самопочуття і довголіття. Фізичний інтелект людини має на увазі міцний зв’язок з тілом, уважне ставлення до свого самопочуття. Відсутність хвороб ще не є показником фізичного здоров’я. Щоб тіло було міцне і бадьоре, потрібно приділяти йому достатньо сил і уваги: по можливості, займатися зарядкою, будь-яким спортом. Важливо давати собі щодня ту ступінь навантаження, яку людина в стані витримати. Безумовно, щоб керувати цим процесом, потрібно володіти великою мотивацією і бажанням щось змінити в кращу сторону.

Соціальний інтелект людини

Сюди можна віднести вміння спілкуватися. Людина істота соціальна і не може жити поза суспільством. Щоб адекватно вибудовувати відносини з іншими людьми і навчитися їх правильно розуміти, потрібно щодня тренувати свою волю і здатність чути інших. Порозуміння між людьми складається з декількох складових, важливим компонентом яких є взаємовигідне співробітництво. Це основа будь-якого бізнесу, в тому, щоб розуміти потреби клієнта, вміти донести до аудиторії потрібну інформацію.

Емоційний інтелект людини

Передбачає розвиток у людини досить високого рівня рефлексії. Уміння мислити аналітично, усвідомлювати свої індивідуальні потреби і прагнути до досягнення власних цілей, без сумніву, допоможе досягти високого рівня емоційного інтелекту. Так само важливим компонентом є вміння спілкуватися з людьми, розуміти їх настрої і почуття, вибудовувати з ними моделі ефективної взаємодії.

Духовний інтелект людини

Передбачає усвідомлене прагнення особистості пізнати себе, займатися самовдосконаленням. Інтелектуально розвинена людина ніколи не затримується надовго на одному щаблі розвитку, вона хоче прогресувати, мотивувати себе на подальші дії. Для розвитку даного виду інтелекту чудово підійдуть індивідуальні роздуми про життя, сутності буття, медитації, а також молитва.

Творчий інтелект людини

Передбачає наявність у індивіда певного художнього таланту: літературного, музичного, живописного. Необхідність зосередитися на виконуваній задачі, сконцентруватися на художньому образі і втілювати його на папері, полотні або нотах властива істинним творцям. Але слід пам’ятати про те, що будь-які здібності потребують розвитку, їм потрібно приділяти багато сил і уваги.

Так для становлення літературного таланту необхідно навчитися розуміти суть і зміст написаного, вивчати твори великих майстрів, освоювати художні прийоми і засоби виразності.

ІНТЕЛЕКТУ ЛЮДИНИ: ОСОБЛИВОСТІ 

Людський мозок влаштований таким чином, що чим частіше ми його тренуємо, тим краще він піддається тренуванню. Іншими словами, чим більше уваги, часу, сил особистість готова вкладати у власний розвиток, тим швидше зростають і розширюються можливості для самореалізації.

Наприклад, якщо розум здатний концентруватися на певних речах, то потрібно протягом тривалого проміжку часу надавати йому можливість розширювати поле діяльності і тоді будуть помітні видимі зміни.

МОЖЛИВОСТІ ИНТЕЛЛЕКТА

Істина полягає в тому, що можливості людського розуму невичерпні. У нас укладено такий потенціал, що якби кожен впритул займався вирішенням індивідуальних завдань, результати дуже скоро були б дуже значними. На жаль, людина протягом свого життя використовує не більше 4 – 5% закладеного в ньому потенціалу і забуває про те, що його можливості безмежні. Як розвинути інтелект до високого рівня? Тільки сама особистість визначає, в які рамки себе поставити, лише ми самі управляємо собою.

ЯК ПІДВИЩИТИ ІНТЕЛЕКТ ЛЮДИНИ?

Безліч людей, що йдуть по шляху особистісного становлення, так чи інакше, задаються цим питанням. Мало хто розуміє, що підвищення інтелекту пов’язано, перш за все, з тим, щоб бути активною людиною, вміти приймати нове в своє життя, прагнути до досягнення індивідуальних цілей. Читайте більше книг, пов’язаних із самореалізацією чи якісну літературу. Не підійдуть іронічні детективи або любовні романи.

Таким чином, поняття інтелекту тісно пов'язане з особистісним розвитком самої людини. Важливо розуміти, що наш розум не може існувати окремо від нас. Необхідно регулярно «підживлювати» його свіжими ідеями, дозволяти робити сміливі вчинки, здійснювати відкриття. І тоді ви зможете зберегти високий рівень інтелекту на довгі роки, а не тільки користуватися ним в юності.


Автор:
Знайшли помилку в тексті, будь-ласка, виділіть її мишкою і натисніть(Ctrl+Enter).

Залишити відповідь