Поняття та порядок розслідування нещасних випадків в Україні

 1 597

Основними нормативними документами, які регламентують дії при отриманні травми від нещасних випадків на виробництві, усунення їх наслідків та проведення профілактичних заходів є:

 • закон №1105, який регламентує питання загальнообов’язкового державного соціального страхування, прийнятий 23 вересня 1999 року;
 • порядок №1232, що регламентує облік і проведення розслідування аварій та нещасних випадків на виробництві;
 • положення №63, прийняте ФНС 20 грудня 2011 року.

Поняття та порядок розслідування нещасних випадків в Україні

Поняття та порядок розслідування нещасних випадків в Україні

Нещасний випадок невиробничого характеру розглядається згідно з постановою №270 від 22 березня 2001.

Законодавець визначає нещасний випадок як подію, обмежену в часі, що трапилася під час виконання працівником своїх прямих обов’язків, визначених штатним розкладом в результаті якого настала смерть чи була завдана шкода здоров’ю. Невиробничий нещасний випадок відрізняється тим, що безпосередньо не пов’язаний з основним місцем роботи.

Зміст статті

 1. Етапи та порядок розслідування нещасних випадків на виробництві;
  • Забезпечення збереження місця події в незайманому вигляді;
  • Огляд місця події уповноваженими особами;
  • Опитування і фіксація показань свідків;
  • Призначення експертиз та їх вплив на розслідування нещасних випадків на виробництві в Україні;
  • Вивчення та аналіз отриманих матеріалів;
  • Оформлення слідчою комісією результатів розслідування нещасних випадків на виробництві;
 2. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві;
 3. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.

Етапи та порядок розслідування нещасних випадків на виробництві

Постанова Кабміну від 30 листопада 2011 року №1232 чітко визначає що слід робити у разі настання нещасного випадку на виробництві, і визначаючи етапи проведення його розслідування. Дії у разі нещасного випадку повинні бути скоординовані і не порушувати нормативи з охорони праці. Порядок заходів наступний:

 1. Забезпечення збереження місця події в незайманому вигляді.
 2. Огляд місця події уповноваженими особами.
 3. Опитування і фіксація показань свідків.
 4. Замовлення і проведення експертиз, необхідних для встановлення фактів, пов’язаних з нещасним випадком.
 5. Вивчення та аналіз отриманих матеріалів.
 6. Оформлення результатів розслідування слідчої комісії.Забезпечення збереження місця події в незайманому вигляді

Якщо під час робочого процесу стався нещасний випадок, то керівник робіт повинен забезпечити збереження місця події до приїзду комісії, за умови, що це не несе загрози будь-чиєму життю або здоров’ю і не призведе до ще більш тяжких наслідків і оповістити відповідні органи про подію випадку. Варто зазначити що приховування нещасного випадку на виробництві в Україні може привести до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Для забезпечення збереження речових доказів за вказівкою і під контролем керівника робіт повинні бути відключені всі споживачі електричного струму, виставлений пост охорони, місце надзвичайної події повинно бути огороджене. Усі проведені раніше роботи припиняються, а їх відновлення можливе лише після дозволу комісії з розслідування НП.

Якщо  обстановку ПП зберегти неможливо, проводиться фото і відеофіксація майданчика або складається схема, де документуються факти, які можуть сприяти розслідуванню інциденту.

31784-1u

Огляд місця події уповноваженими особами

Огляд місця нещасного випадку необхідно провести в максимально короткі терміни. Для цього наказом директора підприємства формується комісія. Вона здійснює первинний огляд місця події, її робота повинна проводитися у відповідності з усіма нормативними актами з охорони праці.

Результати, отримані під час огляду місця інциденту, оформляються відповідним актом і завіряються підписом всіх членів комісії. До акта додається ескіз або схема, що описують місце події, а також фотознімки, що фіксують навколишнє оточення.

При необхідності, комісія може провести вторинний огляд місця НП. Вторинний огляд буває необхідний для уточнення спірних моментів.

Опитування і фіксація показань свідків

Одним з важливих етапів розслідування є збір свідчень. Для цього комісією проводиться опитування очевидців, а також керівника робіт, і з’ясовуються деталі, які можуть вплинути на результати розслідування, а також виявити осіб, відповідальних за нещасний випадок.

Також проводиться допит потерпілого. У разі якщо він знаходиться в лікарні, при допиті в обов’язковому порядку, повинен бути присутнім лікуючий лікар або один з родичів потерпілого.
Всі дані зібрані комісією після опитування свідків і потерпілого документуються, класифікуються і прикріплюються до справи. Варто враховувати, що зібрані таким чином докази важливі лише для комісії, створеної на підприємстві. При порушенні кримінальної справи зібрані таким шляхом факти будуть визнані неспроможними.

Призначення експертиз та їх вплив на розслідування нещасних випадків на виробництві в Україні

В процесі розслідування можуть виявитися обставини для уточнення або дослідження яких необхідне залучення осіб, що володіють спеціальним набором знань і кваліфікації. Витрати, пов’язані з оплатою науково-технічних та інших експертиз, як і роботою експертів, в повній мірі лягають на роботодавця.

Вивчення та аналіз отриманих матеріалів

Після збору всіх фактів і доказів і проведення необхідних експертиз, комісія переходить до їх вивчення. Крім зібраної інформації, згідно із законодавством, комісія повинна в обов’язковому порядку ознайомитися з наступними документи:

 • журналом видачі інструкцій з охорони праці;
 • журналом реєстрації про проходження навчання та інструктажу працівниками підприємства;
 • списком професій, що підлягають обов’язковому медичному огляду;
 • нарядом на виконання робіт, що призвели до настання нещасного випадку;
 • технічною документацією і паспортами обладнання на місці події;
 • допусками на використання цього обладнання, на якому стався нещасний випадок;
 • описом технологічного процесу, в результаті якого сталася надзвичайна подія.

Ознайомившись з цими документами, комісія зможе змоделювати чи відповідали умови роботи і безпеки праці вимогам, встановленим законом. А в разі їх невідповідності виявити коло осіб, причетних до порушення українського законодавства.

Оформлення слідчою комісією результатів розслідування нещасних випадків на виробництві

Згідно з Розпорядженням 1232, термін розслідування становить три дні. Після закінчення цього часу комісія повинна завершити розслідування і скласти акт «Розслідування нещасного випадку» форми Н-5 в п’яти примірниках і «Акт про нещасний випадок на виробництві» форми Н-1 в шести копіях.

При цьому до підписання цих документів повинні бути дозволені всі розбіжності учасників комісії, якщо такі є. У разі незгоди одного або декількох членів з остаточними висновками комісії, складається письмове пояснення з обов’язковим його прикріпленням до акту.

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві
Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» кожен працівник, незалежно від форми власності роботодавця і виду діяльності, підлягає соціальному страхуванню за рахунок наймача.

Так як в Україні до цих пір не вирішено питання з медичної та соціальною реабілітацією постраждалих від нещасних випадків на виробництві, а також відсутні механізми компенсації збитків у разі ліквідації або банкрутства підприємства, функції по відшкодуванню збитку покладені на фонд соціального страхування від нещасних випадків. ФСС від нещасних випадків на виробництві є некомерційною самоврядною організацією, контроль діяльності якої здійснюється спільно представниками роботодавців, застрахованих осіб і держави.

Оплата внесків до ФСС здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку. Самозайняті громадяни, такі як приватні підприємці, священнослужителі та інші, можуть вносити внески до фонду на добровільних засадах.

ФСС виплачує страховку потерпілому на підставі акцептованих актів комісії з розслідування нещасних випадків.

Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

Нещасні випадки невиробничого характеру це факт настання летального результату або отримання травм в результаті події, не пов’язаної з прямим виконанням робочих обов’язків. Механізм розслідування таких випадків регламентується Постановою №270 і застосовується в таких випадках:

 • слідування на робоче місце або з роботи, яке не забезпечується силами роботодавця;
 • участь в культурних і спортивних заходах;
 • обставини непереборної сили;
 • вчинення злочинів стосовно працівника або його майна третіми особами;
 • виконання громадських обов’язків і інші.

Порядок розслідування схожий з нещасним випадком на виробництві. Максимальний термін на установку причин і проведення розслідування становить 10 днів. Після закінчення роботи комісії оформляється акт форми НТ, який складається в кількості необхідній для надання всім зацікавленим особам.

Автор:
Знайшли помилку в тексті, будь-ласка, виділіть її мишкою і натисніть(Ctrl+Enter).

Залишити відповідь